Menu
RssFacebookAgencja Reklamowa MiroArt
Menu Pomocy

Wstaw/edytuj plik Flash (swf)

Funkcja "Wstaw/edytuj plik Flash" pozwala na dodawanie plików flash (swf) do naszej strony lub ich edycję*. W celu dodania pliku Flash należy kliknąć w przycisk . Okno "Właściwości obiektu Flash", które wyskoczy pozwala zdefiniować źródło, wielkość, opcje wyświetlania, a także opcje zaawansowane pliku swf. Okno "Właściwości obiektu Flash" posiada trzy zakładki, w których zawarte są jego opcje:

Ogólne

Zakładka "Ogólne" jest domyślną zakładką, która otwiera się po kliknięciu w "Wstaw/edytuj plik flash". W zakładce tej możemy podać adres URL obiektu Flash oraz zdefiniować jego położenie i wielkość na stronie.

 • "Adres URL" - dres URL do pliku Flash. Można również dodawać obiekty z dysku.
 • "Szerokość" - szerokość pliku Flash w pikselach.
 • "Wysokość" - wysokość pliku Flash w pikselach.
 • "Odstęp poziomy" - odstęp w poziomie pomiędzy obiektem Flash i otaczającymi go elementami na stronie; wartość w pikselach.
 • "Odstęp pionowy" - odstęp w pionie pomiędzy obiektem Flash i otaczającymi go elementami na stronie; wartość w pikselach.
 • "Podgląd" - wstępny podgląd pliku Flash zgodnie z wybranymi opcjami.

Właściwości

Zakładka "Właściwości" pozwala skonfigurować dodany plik Flash.

 • "Skaluj" - parametr, który odpowiedzialny jest za skalowanie pliku Flash, kiedy okno naszej przeglądarki ma zmienione rozmiary.
 • "Dostęp skryptów" - parametr w kodzie HTML ładującym plik SWF steruje możliwością realizacji żądań z pliku SWF skierowanych do zewnętrznych adresów URL. Jeśli wartość tego parametru nie zostanie określona, plik SWF oraz strona HTML będą mogły komunikować się tylko wówczas, gdy będą znajdować się w tej samej domenie. Parametr może przyjmować jedną z trzech wartości :"Zawsze", "Ta sama domena" lub "Nigdy". Gdy zaznaczymy wartość "zawsze", plik SWF może komunikować się ze stroną HTML, w której jest osadzony, nawet gdy pochodzi z innej domeny niż ta strona.
  Gdy parametr ma wartość "Ta sama domena", plik SWF może komunikować się ze stroną HTML, w której jest osadzony, tylko wtedy, gdy znajduje się w tej samej domenie, co ta strona. Aby aby uniemożliwić plikowi SWF komunikację ze wszystkim stronami HTML ustaw wartość "nigdy".
 • "Tryb okna" - paramert sterujący wyświetlaniem tła pliku SWF. W przypadku zaznaczenia opcji "Przezroczyste" tło pliku SWF nie będzie wyświetlane (nie dotyczy to przypadku gdy plik SWF ma warstwę z kolorem lub obrazem w całym rozmiarze pliku).
 • "Jakość" - parametr, który kontroluje relacje pomiędzy szybkością wyświetlania, a wyglądem.
 • "Wyrównaj" - parametr, który odpowiedzialny jest za umiejscowienie obiektu na stronie.
 • "Włącz menu" - po zaznaczeniu tej opcji menu kontekstowe obiektu Flash jest dostępne.
 • "Autoodtwarzanie" - po zaznaczeniu tej opcji obiekt Flash otworzy się automatycznie po wejściu na stronę.
 • "Pętla" - po zaznaczeniu tej opcji obiekt Flash będzie odtwarzany ciągle, będzie zapętlony.
 • "Zezwól na pełny ekran" - po zaznaczeniu tej opcji obiekt Flash będzie można otworzyć w trybie pełnego ekranu.

Zaawansowane

Zakładka "Zaawansowane" pozwala na konfiguracje dodatkowych opcji obiektu Flash. Przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy posiadają wiedzę na temat HTML i CSS.

 

W celu dodania pliku flash z dysku proszę zapoznać się z dodawaniem grafiki z dysku i postępować analogicznie.

*W przypadku edycji pliku Flash, należy wybrać dodany wcześniej plik i kliknąć w przycisk . Dalsza procedura jest analogiczna do operacji wstawiania pliku flash.