Menu
RssFacebookAgencja Reklamowa MiroArt
Menu Pomocy

Wstaw/edytuj tabelę

Wstawianie tabeli

Funkcja "Wstaw/edytuj tabelę" pozwala na dodawanie tabeli do naszej strony. W celu dodania tabeli należy kliknąć w przycisk . Okno "Właściwości tabeli", które wyskoczy pozwala zdefiniować wielkość tabeli, opcje wyświetlania, a także opcje zaawansowane. Okno "Właściwości tabeli" posiada dwie zakładki, w których zawarte są opcje tabeli:

Właściwości tabeli

Zakładka "Właściwości tabeli" jest domyślną zakładką, która otwiera się po kliknięciu w przycisk "Wstaw/edytuj tabelę" . W zakładce tej możemy podać wymiary tabeli oraz zdefiniować jej wygląd na stronie.

 • "Liczba wierszy" - liczba wierszy w tabeli (obowiązkowo).
 • "Liczba kolumn" - liczba kolumn w tabeli (obowiązkowo).
 • "Szerokość" - szerokość tabeli w pikselach lub wartość procentowa. Podając szerokość w procentach, podajemy jaką część pola edycyjnego będzie obejmowała tabela.
 • "Wysokość" - wysokość tabeli w pikselach.
 • "Nagłówki" - pozwala na ustawienie niektórych komórek jako nagłówków, co skutkuje specjalnym formatowaniem tekstu. Nagłówki można dodać dla pierwszego wiersza, pierwszej kolumny lub obu.
 • "Grubość obramowania" - grubość obramowania tabeli w pikselach.
 • "Wyrównaj" - wyrównanie tabeli na stronie. Możliwe opcje to: do lewej, do środka, do prawej.
 • "Odstęp pomiędzy komórkami" - odstęp pomiędzy poszczególnymi komórkami oraz pomiędzy komórkami i obramowaniem; wartość w pikselach.
 • "Dopełnienie komórek" - odstęp pomiędzy obramowaniem komórek, a ich zawartością; wartość w pikselach.
 • "Tytuł" - tytuł tabeli wyświetlany na jej górze.
 • "Podsumowanie" - atrybut pozwalający na opisanie tabeli. Opis pozostanie niewidoczny dla użytkownikow przeglądarek, natomiast ułatwia odczyt nagłówka tabeli dla urządzeń pomocniczych, takich jak czytniki ekranu. Podsumowanie ułatwia dostęp osobom niepełnosprawnym.

Zaawansowane

Zakładka "Zaawansowane" pozwala na konfiguracje dodatkowych opcji tabeli. Przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy posiadają wiedzę na temat HTML i CSS.

Praca z tabelami

Tabela, która zostanie dodana do strony może być łatwo modyfikowana. W celu edycji tabeli należy kliknąć w tabelę prawy przycisk myszki. Otworzy się menu kontekstowe.

W celu usnięcia tabeli należy użyć opcji "Usuń tabelę".

Kiedy wybierzemy opcję "Właściwości tabeli" wyskoczy okno, w którym możemy zmienić początkowe opcje z wyjątkiem liczby wierszy i kolumn.

Dodatkowo w menu kontekstowym tabeli możemy modyfikować wiersze, kolumny oraz pojedyncze komórki. W łatwy sposób możemy dodać nowe wiersze, kolumny lub komórki w określonych lokalizacjach.

Edycja wiersza tabeli

Menu kontekstowe tabeli pozwala na edycję wiersza tabeli. W tym celu należy najechać kursorem myszki na polecenie "Wiersz", a dodatkowe opcje będą dostępne.

 • "Wstaw wiersz powyżej" - wstawia wiersz powyżej wiersza, w którym znajduje się kursor myszy.
 • "Wstaw wiersz poniżej" - wstawia wiersz poniżej wiersza, w którym znajduje się kursor myszy.
 • "Usuń wiersze" - usuwa wiersz, w którym znajduje się kursor myszy.

Możliwym jest usunięcie kilku wierszy naraz. W tym celu należy zaznaczyć pożądaną ilość wierszy przeciągając kursor myszy po nich, a następnie wybrać opcję "Usuń wiersze".

Edycja kolumny tabeli

Menu kontekstowe tabeli pozwala na edycję kolumny tabeli. W tym celu należy najechać kursorem myszki na polecenie "Kolumna", a dodatkowe opcje będą dostępne.

 • "Wstaw kolumnę z lewej" - wstawia kolumnę z lewej strony kolumny, w której znajduje się kursor myszy.
 • "Wstaw kolumnę z prawej" - wstawia kolumnę z prawej strony kolumny, w której znajduje się kursor myszy.
 • "Usuń kolumny" - usuwa kolumnę, w której znajduje się kursor myszy.

Możliwym jest usunięcie kilku kolumn naraz. W tym celu należy zaznaczyć pożądaną ilość kolumn przeciągając kursor myszy po nich, a następnie wybrać opcję "Usuń kolumny".

Edycja komórki tabeli

Menu kontekstowe tabeli pozwala na edycję komórek tabeli. W tym celu należy najechać kursorem myszki na polecenie "Komórka", a dodatkowe opcje będą dostępne.

 • "Wstaw komórkę z lewej" - wstawia komórkę z lewej strony komórki, w której znajduje się kursor myszy.
 • "Wstaw komórkę z prawej" - wstawia komórkę z prawej strony komórki, w której znajduje się kursor myszy.
 • "Usuń komórki" - usuwa komórkę, w której znajduje się kursor myszy.
 • "Połącz komórki" - łączy kilka komórek w jedną. Opcja dostępna jeżeli dwie lub więcej komórek jest zaznaczonych.
 • "Połącz z komórką z prawej" - łączy komórkę z komórką po jej prawej stronie. Zawartość obu komórek zostaje scalona. Opcja dostępna tylko dla jednej zaznaczonej komórki.
 • "Połącz z komórką poniżej" - łączy komórkę z komórką poniżej. Zawartość obu komórek zostaje scalona. Opcja dostępna tylko dla jednej zaznaczonej komórki.
 • "Podziel komórkę poziomo" - dzieli zaznaczoną komórkę na dwie, tworząc nową komórkę po prawej stronie od komórki zaznaczonej. Zawartość komórki pozostaje w początkowej, lewej komórce. Opcja dostępna tylko dla jednej zaznaczonej komórki.
 • "Podziel komórkę pionowo" - dzieli zaznaczoną komórkę na dwie, tworząc nową komórkę poniżej komórki zaznaczonej. Zawartość komórki pozostaje w początkowej, górnej komórce. Opcja dostępna tylko dla jednej zaznaczonej komórki.
 • "Właściwości komórki" - otwiera okno "Właściwości komórki", które pozwala na ustawienie rozmiaru, typu, koloru oraz wyrównania wnętrza komórki.

Możliwym jest usunięcie lub połączenie kilku komórek naraz. W tym celu należy zaznaczyć pożądaną ilość komórek przeciągając kursor myszy po nich, a następnie wybrać opcję "Usuń komórki" lub "Połącz komórki".

Właściwości komórki

Komórki tabel mogą być dostosowane do własnych potrzeb. Różne opcje konfiguracyjne mogą być utworzone w oknie "Właściwości komórki", które można otworzyć z menu kontekstowego komórki.

 • "Szerokość" - szerokość komórki w pikselach lub wartość procentowa. Podając szerokość w procentach, podajemy jaką część pola edycyjnego będzie obejmowała komórka.
 • "Wysokość" - wysokość komórki w pikselach.
 • "Typ komórki" - typ komórki - do wyboru komórka z danymi lub nagłówek.
 • "Zawijanie słów" - opcja ta służy do zawijania słów.
 • "Scalenie wierszy" - opcja ta rozciąga komórkę w dół o wartość wierszy podaną w polu.
 • "Scalenie kolumn" - opcja ta rozciąga komórkę w prawo o wartość kolumn podaną w polu.
 • "Wyrównanie poziome" - wyrównanie poziome całej zawartości komórki. Możliwe opcje to: do lewej, do środka, do prawej.
 • "Wyrównanie pionowe" - wyrównanie pionowe całej zawartości komórki. Możliwe opcje to: do góry, do środka, do dołu, linia bazowa.
 • "Kolor tła" - kolor tła komórki. Kolor wybieramy klikając w przycisk "Wybierz".
 • "Kolor obramowania" - kolor obramowania komórki. Kolor wybieramy klikając w przycisk "Wybierz".