Menu
RssFacebookAgencja Reklamowa MiroArt
Menu Pomocy

Wyrównanie tekstu

Wyrównanie tekstu 

Określa położenie tekstu względem strony (lub obszaru edycyjnego). Należy mieć na uwadze, że ze względu na charakter tej opcji formatowania, wyrównanie tekstu może być sotosowane do elementów blokowych, takich jak akapit, zdjęcie lub element listy. Większość elementów ma ustawione domyślne wyrównanie tekstu. Wyrównanie to możemy zmienić klikając w odpowiedni przycisk. Do wyboru mamy:

Wyrównanie do lewej

Kiedy wykorzystamy funkcję "Wyrównaj do lewej", akapit naszego tekstu wyrównany zostanie do lewego marginesu i będzie poszarpany z prawej strony. Zazwyczaj jest to domyślne ustawienie dla tekstów w języku z zapisem od lewej do prawej.

W celu wyrównania tekstu do lewej należy kliknąć w przycisk "Wyrównaj do lewej". Tekst w całości będzie przylegać do lewego marginesu, a po prawej stronie pozostanie wolne miejsce.

Wyśrodkowanie

Kiedy wykorzystamy funkcję "Wyśrodkuj", akapit naszego tekstu wyrównany zostanie symetrycznie wzdłuż osi pionowej i będzie poszarpany z obu stron. Zazwyczaj jest to ustawienie używane przy tytułach lub tekstach w tabelach.

W celu wyśrodkowania tekstu należy kliknąć w przycisk "Wyśrodkuj". Tekst zostanie wyrównany symetrycznie i po obu stronach zostanie wolne miejsce.

Wyrównanie do prawej

Kiedy wykorzystamy funkcję "Wyrównaj do prawej", akapit naszego tekstu wyrównany zostanie do prawego marginesu i będzie poszarpany z lewej strony. Zazwyczaj jest to domyślne ustawienie dla tekstów w języku z zapisem od prawej do lewej.

W celu wyrównania tekstu do prawej należy kliknąć w przycisk "Wyrównaj do prawej". Tekst w całości będzie przylegać do prawego marginesu, a po lewej stronie pozostanie wolne miejsce.

Wyjustowanie

Kiedy wykorzystamy funkcję "Wyjustuj", akapit naszego tekstu wyrównany zostanie zarówno do marginesu lewego, jak i prawego. Tekst nie jest poszarpany na żadnej ze stron. Zamiast tego, dodatkowy odstęp jest stwarzany poprzez oddalenie od siebie liter oraz wyrazów.

W celu wyjustowania tekstu należy kliknąć w przycisk "Wyjustuj". Tekst zostanie rozciągnięty od lewej strony do prawej, tak że nie będzie wolnego miejsca po żadnej stronie.