Menu
RssFacebookAgencja Reklamowa MiroArt
Menu Pomocy

Załączniki

Po wybraniu plików i ich wczytaniu pokażą się one na liście elementów. Możemy dostosować ich ustawienia do własnych potrzeb.

Ikona każdego załącznika

Każdy załącznik, który został wczytany posiada swoją unikalną ikonę zależną od rozszerzenia pliku.

Sortowanie załączników

Dodane załączniki możemy ustawiać wedle własnej kolejności. W tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszki w obszarze ikonyi przenieść plik w miejsce docelowe.

Ustawienia załączników

Nie wszystkie pliki, które dodaliśmy muszą być widoczne na naszym banerze. Jeżeli chcemy, aby któryś z załączników nie był wyświetlany to pole przy napisie "Aktywny" należy pozostawić puste . Natomiast zaznaczenie tego polabędzie oznaczać, że nasz załącznik będzie wyświetlany.

Informacje o załączniku

Każdy załącznik, który został dodany posiada informacje, takie jak data i godzina wczytania oraz nazwę wraz z rozszerzeniem.

Usuwanie załącznika

W celu usunięcia pojedynczego załącznika należy kliknąć w przycisk przy interesującym nas obiekcie.