Menu
RssFacebookAgencja Reklamowa MiroArt
Menu Pomocy

Zarządzanie zdjęciami

Galeria strony

Po wybraniu zdjęć i ich wczytaniu pokażą się one na liście elementów. Możemy dostosować ich ustawienia do własnych potrzeb.

Miniatura i podgląd zdjęcia

Każde zdjęcie, które zostało wczytane posiada swoją miniaturę. Po najechaniu kursorem myszy na miniaturę zdjęcia zmieni on wygląd na co pozwoli nam włączyć podgląd zdjęcia. Aby wyłączyć podgląd należy kliknąć ponownie w miniaturę lub przesunąć kursor myszy poza obręb miniatury.

Sortowania zdjęć

Dodane zdjęcia możemy ustawiać wedle własnej kolejności. W tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszki w obszarze ikonyi przenieść zdjęcie w miejsce docelowe.

Ustawienia zdjęcia

Nie wszystkie zdjęcia, które dodaliśmy muszą być widoczne na naszej stronie. Jeżeli chcemy, aby któreś ze zdjęć nie było wyświetlane to pole przy napisie "Aktywny" należy pozostawić puste . Natomiast zaznaczenie tego polabędzie oznaczać, że nasze zdjęcie będzie wyświetlane.

Dodatkowo musimy wybrać zdjęcie, które będzie wyświetlane przy skróconym opisie strony. W tym celu należy przy wybranym obiekcie zaznaczyć opcję "Domyślne".

Informacje o zdjęciu

Każde zdjęcie, które zostało dodane posiada informacje, takie jak datę i godzinę wczytania oraz nazwę wraz z rozszerzeniem.

Tytuł zdjęcia

W celu zmiany tytułu dodanego zdjęcia należy w polu "Tytuł zdjęcia" wpisać pożądaną nazwę.

Usuwanie zdjęcia

W celu usunięcia pojedynczego zdjęcia należy kliknąć w przycisk przy interesującym nas obiekcie.