Menu
RssFacebookAgencja Reklamowa MiroArt
Menu Pomocy

Utwórz pojemnik div

Element blokowy DIV

W edytorze niektóre ustawienia formatowania mogą być stosowane tylko do elementów blokowych. Czasami pomocne jest zastosowanie formatowanie dla większego fragmentu tekstu, który wykracza poza jeden element blokowy. Jeżeli tak się stanie, należy dodać pojemnik div wokół fragmentu tekstu.

Należy pamiętać, że używanie pojemników div jest opcją zaawansowaną i używać jej powinny osoby z wystarczającą wiedzą HTML.

W celu utworzenia pojemnika div należy kliknąć w przycisk "Utwórz pojemnik div" . Okno "Utwórz pojemnik div", który wyskoczy posiada dwie zakładki:

Ogólne

Zakładka "Ogólne" pozwala ręcznie dodawać arkusze stylów dla elementów div. Do elementu div można dodać więcej niż jedną klasę, w tym przypadku klasy należy oddzielać spacjami.

Jeżeli administraot zdefiniju dodatkowe style w pliku default.js dotyczącym wtyczki stylów, wtedy z rozwijanej listy będzie można wybrać go wybrać. Po wyborze stylu, pole "Nazwa klasy CSS" zostanie uzupełnione automatycznie.

Zaawansowane

Zakładka "Zaawansowane" pozwala na konfiguracje dodatkowych opcji pojemnika div. Przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy posiadają wiedzę na temat HTML i CSS.