Menu
RssFacebookAgencja Reklamowa MiroArt
Menu Pomocy

Tworzenie list

Listy pozwalają na uporządkowanie tekstu w sposób przejrzysty, a także grupowanie podobnych elementów.

Lista numerowana

Listy numerowane są użyteczne, gdy chcemy pogrupować liczbę elementów, które muszą pojawić się w określonej kolejności. Są idealne do wykazów procedur lub instrukcji "krok po kroku".

Tworzenie listy numerowanej

Aby utworzyć listę numerowaną należy kliknąć w przycisk "Lista numerowana". Na początku lini tekstu zawierającej kursor pojawi się początkowy numer listy. Dodatkowa linia tekstu zostanie wcięta. Jeżeli chcemy dodać kolejne elementy listy należy wcisnąć klawisz "Enter" na klawiaturze.

Lista będzie tak długo kontynouwana, jak długo będzie się wciskało klawisz "Enter". Jeżeli chcemy zakończyć tworzenie listy należy wcisnąć klawisz "Enter" w niezapisanej lini z listy lub kliknąć w przycisk "Lista numerowana" .

Inną metodą dodawania listy numerowanej jest wybranie jednego lub więcej akapitów i kliknięcie w przycisk "Lista numerowana". Wówczas, każdy ustęp stanie się odrębnym elementem listy.

Właściwości list numerowanych

W edytorze tekstu można dostoswać wygląd listy numerowanej, jej wartość początkową oraz znacznik listy. W celu zmieny stylu listy należy kliknąć prawy przycisk myszki na jej elemencie i z menu kontekstowego wybrać polecenie "Właściwości list numerowanych".

Okno "Właściwości list numerowanych", które się pokaże, umożliwia zmianę wartości początkowej listy i typu punktora. Numerowana lista może używać liczb, cyfr rzymskich, liter alfabetu.

Listy numerowane wielopoziomowe

Czasami jeden poziom listy numerowanej nie wystarcza do reprezentowania bardziej skomplikowanych struktur. W edytorze tekstu możemy stworzyć listy wielopoziomowe.

Aby utworzyć wielopoziomową listę numerowaną należy użyć funkcji "Zwiększ wcięcie" . Ustaw kursor w lini, która powinna rozpoczynać następny poziom zagnieżdżenia i kliknij w przycisk "Zwiększ wcięcie". Element listy zostanie wcięty, a następny nowo dodany element do listy będzie miał takie samo wcięcie jak poprzedni, stając się częścią wielopoziomowej listy.

Utworzona wielopoziomowa lista numerowana użyje domyślnie liczb jako znaczników. Aby zwiększyć czytelność zagnieżdżonych struktur można przypisać do każdego poziomu inny znacznik listy. W tym celu należy otworzyć menu kontekstowe listy klikając prawy przycisk myszki na jej elemencie i wybrać polecenie "Właściwości list numerowanych". Znacznik wybrany z pola "Typ punktora" zostanie zastosowany do danego poziomu listy.

Jeżeli chcesz zakończyć wielopoziomową listę i powrócić do poprzedniego poziomu wcięcia, należy użyć funkcji "Zmniejsz wcięcie". Ustaw kursor w lini, która ma mieć zmniejszony stopień zagnieżdżenia i kliknij w przycisk "Zmniejsz wcięcie" . Wcięcie elementu listy zostanie zmniejszone, a znacznik listy powróci do niższego poziomu zagnieżdżenia.

Usuwanie listy numerowanej

Jeżeli chcesz usunąć formatowanie listy, pozostawiając tekst nienaruszonym to zaznacz listę w tekście, a następnie kliknij w przycisk "Lista numerowana". Znaczniki listy i wcięcia zostaną usunięte, a każdy element listy będzie osobnym akapitem.

Lista wypunktowana

Listy wypunktowane są użyteczne, gdy chcemy pogrupować liczbę elementów, które nie muszą pojawić się w określonej kolejności.

Tworzenie listy wypunktowanej

Aby utworzyć listę wypunktowaną należy kliknąć w przycisk "Lista wypunktowana". Na początku lini tekstu zawierającej kursor pojawi się początkowy punktor listy. Dodatkowa linia tekstu zostanie wcięta. Jeżeli chcemy dodać kolejne elementy listy należy wcisnąć klawisz "Enter" na klawiaturze.

Lista będzie tak długo kontynouwana, jak długo będzie się wciskało klawisz "Enter". Jeżeli chcemy zakończyć tworzenie listy należy wcisnąć klawisz "Enter" w niezapisanej lini z listy lub kliknąć w przycisk "Lista wypunktowana" .

Inną metodą dodawania listy wypunktowanej jest wybranie jednego lub więcej akapitów i kliknięcie w przycisk "Lista wypunktowana". Wówczas, każdy ustęp stanie się odrębnym elementem listy.

Właściwości list wypunktowanych

W edytorze tekstu można dostoswać wygląd listy wypunktowanej, poprzez zmianę znaczników listy. W celu zmieny stylu listy należy kliknąć prawy przycisk myszki na jej elemencie i z menu kontekstowego wybrać polecenie "Właściwości list wypunktowanych".

Okno "Właściwości list wypunktowanych", które się pokaże, umożliwia zmianę typu punktora.

Listy wypunktowane wielopoziomowe

Czasami jeden poziom listy wypunktowanej nie wystarcza do reprezentowania bardziej skomplikowanych struktur. W edytorze tekstu możemy stworzyć listy wielopoziomowe.

Aby utworzyć wielopoziomową listę wypunktowaną należy użyć funkcji "Zwiększ wcięcie" . Ustaw kursor w lini, która powinna rozpoczynać następny poziom zagnieżdżenia i kliknij w przycisk "Zwiększ wcięcie". Element listy zostanie wcięty, a następny nowo dodany element do listy będzie miał takie samo wcięcie jak poprzedni, stając się częścią wielopoziomowej listy.

Jeżeli chcesz zakończyć wielopoziomową listę i powrócić do poprzedniego poziomu wcięcia, należy użyć funkcji "Zmniejsz wcięcie". Ustaw kursor w lini, która ma mieć zmniejszony stopień zagnieżdżenia i kliknij w przycisk "Zmniejsz wcięcie" . Wcięcie elementu listy zostanie zmniejszone, a znacznik listy powróci do niższego poziomu zagnieżdżenia.

Usuwanie listy wypunktowanej

Jeżeli chcesz usunąć formatowanie listy, pozostawiając tekst nienaruszonym to zaznacz listę w tekście, a następnie kliknij w przycisk "Lista wypunktowana". Znaczniki listy i wcięcia zostaną usunięte, a każdy element listy będzie osobnym akapitem.

Mieszane typy list

Dla szczególnie skomplikowanych struktur można połączyć listy numerowaną i wypunktowaną. Przy odpowiednim klikaniu w przyciski ,,,można uzyskać interesujące nas połączone listy wielopoziomowe.