Menu
RssFacebookAgencja Reklamowa MiroArt
Menu Pomocy

Wstaw/edytuj odnośnik

Funkcja "Wstaw/edytuj odnośnik" pozwala na dodawanie aktywnych linków lub adresów e-mail do naszej strony lub ich edycję*. W celu dodania linku lub adresu e-mail należy kliknąć w przycisk lub użyć skrótu klawiszowego Ctrl+L. Jeżeli chcemy, żeby link e-mail były przypisane do jakiegoś tekstu, należy ten tekst zaznaczyć, a następnie wstawić link/adres e-mail. Jeżeli żaden tekst nie zostanie zaznaczony to link lub e-mail zostaną dodane w postaci jakiej je dodaliśmy.

Po kliknięciu w "Wstaw/edytuj odnośnik" wyskoczy okno, które pozwala nam na konfiguracje opcji zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zawiera dwie lub trzy zakładki w zależności od typu odnośnika:

Typ odnośnika: Adres URL

Domyślnym wstawianym odnośnikiem jest "Adres URL".

Informacje

Zakładka "Informacje" jest domyślną zakładką, która otwiera się po kliknięciu w "Wstaw/edytuj odnośnik". W zakładce tej określamy typ odnośnika, jego adres oraz protokół.

 

 • "Typ odnośnika" - wybieramy jaki typ odnośnika zostanie dodany. Możemy wybrać spośród:
 • "Adres URL" - adres strony internetowej lub innego zasobu dostępnego w internecie, np. dokument PDF lub zdjęcie.
 • "Odnośnik wewnątrz strony (kotwica)" - link wewnątrz strony, który przekierowuje nas do wybranego miejsca na naszej stronie.
 • "Adres e-mail" - adres e-mail.
 • "Protokół" - protokół komunikacyjny używany przy stronach internetowych. Można wybierać spośród: https://, https://, ftp://, news://, <inny>.
 • "URL" - adres strony internetowej, do której tworzymy odnośnik.

Obiekt docelowy

Zakładka "Obiekt docelowy" dostępna jest tylko dla adresów URL. Określa ona sposób w jaki zostanie otwarty odnośnik po jego kliknięciu. Domyślnie wybrana jest opcja "<nie ustawiono>", która spowoduje otworzenie odnośnika w tym samym oknie przeglądarki.

Zaawansowane

Ostatnia zakładka "Zaawansowane" pozwala na konfiguracje dodatkowych opcji odnośnika. Przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy posiadają wiedzę na temat HTML i CSS.

Typ odnośnika: Odnośnik wewnątrz strony (kotwica)

Jeżeli chcemy utworzyć odnośnik to stworzonej wcześniej kotwicy to należy z pola "Typ odnośnika" wybrać "Odnośnik wewnątrz strony (kotwica)".

W przypadku, gdy w tekście nie ma zdefiniowanej kotwicy stosowna informacja zostanie wyświetlona przy próbie dodania odnośnika.

W przypadku, gdy w tekście znajduje się kotwica to w zakładce "Informacje" będziemy mogli ją wskazać

 • "Wg nazwy" - rozwijana lista, która zawiera nazwy wszystkich kotwic w tekście.
 • "Wg identyfikatora" - rozwijana lista, która zawiera identyfikatory wszystkich kotwic w tekście.

Zakładka "Zaawansowane" została opisana wyżej w metodzie dodawania adresu URL.

Typ odnośnika: Adres e-mail

Jeżeli z pola "Typ odnośnika" wybierzemy "Adres e-mail" będziemy mieli możliwośc skonfigurowania odbiorcy oraz zawartości wiadomości.

 • "Adres e-mail" - adres e-mail odbiorcy. Pole to jest wymagane.
 • "Temat" - domyślny tekst, który zostanie dodany jako temat do każdej wiadomości.
 • "Treść" - domyślny tekst, który zostanie dodany jako treść do każdej wiadomości.

Zakładka "Zaawansowane" została opisana wyżej w metodzie dodawania adresu URL.

*W przypadku edycji odnośnika, należy zaznaczyć dodany wcześniej odnośnik i kliknąć w przycisk . Dalsza procedura jest analogiczna do operacji wstawiania odnośnika.